HLR PORTALEN

HLR - Så här gör man

Om en person får plötsligt hjärtstopp går det väldigt fort. Redan efter 10-20 sekunder blir personen medvetslös och kort därefter upphör andningen. När andningen upphör tappar kroppens organ sin syretillförsel. Framförallt hjärnan är känslig för syrebrist och bestående men kan uppstå efter redan 3-4 minuter. Det är därför viktigt att snabbt starta HLR så att hjärnan får syre och blodet kan cirkulera. 

Det finns däremot andra orsaker till att en person till synes är medvetslös så därför behöver man först kontrollera personens medvetande och andning. Detta för att se om du ska påbörja HLR eller något annat är orsaken som tex att något fastnat i halsen eller en allvarlig astmaattack. Om personen andas normalt bör denne läggas i framstupa sidoläge istället för att genomföra HLR. Ring alltid 112 så snabbt som möjligt vid misstänkt hjärtstopp. 

Medvetande

Det första som du behöver göra är att kontrollera om personen är vid medvetande.

  • Skaka personen lätt och se om denna vaknar.
  • Får du ingen reaktion nu kan du även försöka lätt klappa eller nypa personen och se om denne reagerar på smärta.
  • Gör den inte det gå vidare till steg 2.

Andning

Nu ska du kontrollera om personen andas.

  • För att göra detta lyfter du lätt personens huvud bakåt för att öppna upp luftvägarna.
  • Sätt ditt öra nära munnen och lyssna och känn om personen andas.
  • Samtidigt ser du om bröstet rör sig upp och ner.
  • Gör personen inte det kontakta 112 och påbörja HLR. ​

HLR

Nu har du konstaterat att personen inte är vid medvetande och inte andas och det är dags att starta HLR.

  • Kontakta 112 och påbörjar HLR.
  • Gör 30 kompressioner och 2 inblåsningar om vartannat tills ambulansen kommer eller personen andas igen. Läs mer nedan om hur dessa görs.

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Hjärt- och lungräddning steg för steg

HLR står för hjärt- och lungräddning. När en person blir medvetslös och får andningsuppehåll betyder det att hjärtat slutar pumpa runt blodet och att syretillförseln upphör. Med HLR kan man få igång blodcirkulation och syretillförsel för att få igång hjärtat igen. Gör 30 kompressioner och 2 inblåsningar fram tills ambulans anländer eller personen börjar andas. Det är tungt att göra HLR så det är bra om man kan bytas av med någon annan på plats.

Kompressioner

När någon får exempelvis ett plötsligt hjärtstopp slutar blodet att cirkulera. Bröstkompressioner ersätter då denna cirkulation. Du gör hjärtats arbete och får blodet att cirkulera igen. 

1

Om personen inte redan gör det lägg denne på rygg, gärna på ett hårt underlag.

2

Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanpå.

3

Tryck ner bröstkorgen minst 5 men inte mer än 6 cm.

4

Håll en takt av 100-120 tryck/min.

5

Tryck 30 gånger, hårt och snabbt.

Inblåsningar

Blodet behöver även syre och detta gör man genom inblåsningar. Inblåsningarna tillför syre till blodet och minskar risken för permanenta skador om personen överlever. 

1

Öppna först luftvägen genom att lyfta hakspetsen med två fingrar och böj huvudet bakåt med hjälp av en hand på pannan.

2

Kläm ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret.

3

Ta ett vanligt andetag och låt den egna munnen täcka den personens mun.

4

Blås långsamt och försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig.

5

Gör två inblåsningar efter varandra.

Varför lära sig HLR?

Varför lära sig HLR? Svaret är enkelt; för att rädda fler liv. Med fler som kan HLR ute i samhället kan fler av de ca 10 000 personer som varje år i Sverige drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus räddas. Alla dessa är beroende av att någon i deras närhet kan larma 112 samt påbörja HLR innan ambulansen anländer.

I Sverige tar det i snitt 11 minuter för en ambulans att anlända. Då det gäller ett plötsligt hjärtstopp är det prio 1, vilket innebär att det antagligen ta kortare tid än så. Man larmar även andra enheter såsom brandkår och polis för att de ofta kan vara närmare och därmed hinna till platsen före. 

Kan en person som bevittnar ett plötsligt hjärtstopp påbörjar HLR direkt så ökar chansen för överlevnad med 2-3 gånger för den drabbade. 2019 räddades 626 liv av vardagshjältar. . 2019 överlevde 11% av de som drabbades av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Det är fler än på 90-talet då endast 5% överlevde men vi på HLR portalen vill att ännu fler ska lära sig HLR så att vi kan öka överlevnadsgraden ännu mer.