HLR PORTALEN

HLR Utbildning

Vi på HLR-portalen erbjuder olika HLR utbildningar. I dessa kurser får du lära dig hur du ska agera i en akut situation. Får någon i din närhet plötsligt hjärtstopp, det händer en stor olycka på din arbetsplats eller någon sätter i halsen? Vi lär dig hur du ska agera i olika olyckssituationer. 

Alla kurser utförs på plats hos er och vi har utbildare som arbetar med oss runt om i hela Sverige. Våra utbildare är utbildade inom HLR och arbetar eller har erfarenhet från akutsjukvård eller räddningstjänst. Vi följer HLR-rådets riktlinjer i alla våra kurser för att garantera er bra innehåll i kursutbudet och att ni får lära er rätt saker för att kunna rädda liv. 

Vi på HLR – portalen utformar våra kurser efter er som kund. Var ni än finns i Sverige så har vi utbildare i närheten och vi kan komma ut till ert företag. Nu när det är många restriktioner på grund av covid-19 kan vi även erbjuda webbutbildningar eller kurstillfällen med färre deltagare för att hålla ett säkert avstånd. 

Vill ni ha något specifikt som inte framgår i kursbeskrivningen nedan är ni välkomna att kontakta oss. Vi kan anpassa vårt kursinnehåll efter er och er situation. Om ni till exempel arbetar i en bransch med risker för en typ av olyckor så kan vi lägga extra tid på att se över just hur man ska reagera i en sådan situation. Våra utbildare har varit med om mycket i sin vardag inom sjukvård eller räddningstjänst och har gått flera utbildningar inom området.

Vill du boka en HLR utbildning?

Vad är HLR?

HLR står för Hjärt- och lungräddning och är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster, exempelvis agonal andning. Man bedömer då att den drabbade har fått ett hjärtstillestånd. Har personen fortfarande puls bedöms denne ha drabbats av ett andningsstillestånd. 

Varför ska man lära sig HLR?

Varje dag drabbas fler än 27 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Att dessa ska överleva hänger stort på att vittnen kan ingripa. Överlevnadschanserna ökar 3 gånger om någon påbörjar HLR innan ambulansen anländer. Ju fler som kan rädda liv ju fler liv kan räddas. 

Vi på HLR – portalen vill få ut så många vardagshjältar som möjligt. 

Vem kan lära sig HLR?

Alla kan lära sig HLR. I våra kurser i HLR går vi igenom alla steg hur man ska göra vid en situation som kräver HLR. Alla steg repeteras och när det händer en akut situation ska du inte behöva tänka så mycket utan göra allt på rutin. Att kunna HLR innebär att man inte drabbas av panik eller fryser vid en sådan situation utan att man våga ta kommando och hjälpa till. 

Utbildning inom Vuxen HLR

Kursinformation:

Kursinnehåll:

När du går en kurs i Vuxen HLR hos oss på HLR-portalen vill vi att du efter genomgången kurs ska våga agera. Du ska våga utföra HLR om en person i ens närhet drabbas av hjärtstillestånd eller veta hur denne ska agera om personen får andningsstillestånd. Förutom att lära sig utföra HLR eller att använda en hjärtstartare så ska även deltagarna uppnå en förståelse i sambandet mellan användning av hjärtstartare och HLR. När ska man sätta in en hjärtstartare, ska man utföra HLR under tiden man väntar på att hjärtstartaren anländer med mera som man kan fundera på när en situation uppstår. 

I kursen ägnar vi 2,5 timmar åt att lära oss vad man gör steg för steg om man hamnar i en situation där en person är avsvimmad. Vi lär oss att kontrollera andningen och pulsen för att avgöra om personen har andningsuppehåll eller om de har fått plötsligt hjärtstopp. Därefter får ni en genomgång hur ni agerar utifrån de olika senarion om det till exempel är ett andningsuppehåll eller plötsligt hjärtstopp. 

Ni får både lära er att utföra HLR själva på en vuxen person samt hur en hjärtstartare fungerar. Efter genomgången kurs får ni med er ett kompetensbevis som visar att ni kan utföra vuxen HLR vid en akut situation. 

Som med alla våra kurser så kan vi anpassa oss efter ert företag och era behov eller önskemål. Kontakta oss för en fri offert eller mer information. Vi anpassar oss efter den nuvarande situationen med covid-19 och kan erbjuda webbutbildningar eller kurser med färre deltagare. Vi håller ett avstånd under våra kurser och rengör vår utrustning noggrant. 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Utbildning inom Vuxen HLR med första hjälpen

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Vet du hur du ska agera om det sker en olycka?

I vår Första hjälpen kurs lär du dig det. Din kunskap kan göra stor skillnad, det kan innebära att den som varit med om en olycka kan bli hjälpt och skadan blir lindrigare och din insats kan rädda liv! 

Vid en olycka blir det stressigt och mycket som händer och det kan vara svårt att bedöma skador eller hur sjuk en person är. Det är detta vi vill att ni med hjälp av vår kurs i Vuxen HLR med första hjälpen. Under kursen som tar 3,5 timmar kommer vi att ge dig kunskaper som gör det enklare för dig att ta reda på vad som är fel och agera på ett korrekt sätt. Oavsett om det rör sig om mindre skador och lindrigare sjukdomar eller mer allvarliga och livshotande situationer. Vi lär er hur ni ska agera vid eventuella olyckor. Vad ska man först tänka på och hur ska den drabbade hanteras på säkrast sätt. Tanken är att man ska vara förberedd och kunna ta fram sin ”checklista” i bakhuvudet för hur man ska agera för att minimera skadorna. 

I vår första hjälpen utbildning får du möjligheten att genom teoretisk kunskap och praktiska övningar skaffa dig kunskap för att våga ingripa om någon i din närhet drabbas av sjukdom eller olycksfall. Undersökningar visar att de flesta inte ingriper om de inte innan har kunskap om hur de ska agera. Genom att ha gått en kurs i Vuxen HLR med första hjälpen vet du vilka steg som ska tas för att ta hand om olycksfallen i väntan på att sjukvårdspersonal anländer. 

Även denna kurs i HLR vuxen med första hjälpen kan vi anpassa oss efter ert företag och era behov eller önskemål. Kontakta oss för en fri offert eller mer information. Vi anpassar oss efter den nuvarande situationen med covid-19 och kan erbjuda webbutbildningar eller kurser med färre deltagare. Vi håller ett avstånd under våra kurser och rengör vår utrustning noggrant. 

Vanliga sjukdomstillstånden

Förutom allt ovan så kommer vi även i denna kurs för vuxen HLR med första hjälpen att gå igenom olika sjukdomstillstånd samt olyckstillbud. Vilka vi går igenom varierar då vi anpassar utbildningen i vuxen HLR med första hjälpen efter er verksamhet. 

För varje sjukdomstillstånd eller olyckstillbud kan det vara lite olika sätt att agera. Vid en del är tiden en avgörande faktor och tillkallning av ambulans måste ske snabbt som till exempel vid en hjärtinfarkt medan det i andra fall kan vara så att man snabbt behöver hitta medicin som personen använder eller att stoppa en akut blödning för att samtidigt tillkalla ambulans om nödvändigt. Under genomgången av denna kurs i vuxen HLR lär ni er hur ni ska agera ifall ni stöter på någon av de sjukdomstillstånd eller olyckstillbud som vi tar upp under kursens gång. Här nedan kan du se vilka vi sjukdomstillstånd som vi vanligen brukar gå igenom. Vi kan dock anpassa oss efter er om det är några speciella sjukdomstillstånd som ni vill att vi ska fokusera på eller något som inte finns med på vår lista som ni gärna vill ta upp.  

Några av de sjukdomstillstånden som vi går igenom:

Hur bokar jag en kurs i Vuxen HLR?

Om ni är intresserade av att boka en HLR utbildning med eller utan första hjälpen så är ni välkomna att kontakta oss. Ni kan välja att skicka in era kontaktuppgifter i vårt formulär på denna sidan eller ringa oss direkt på 0735 06 04 59.  Ni hittar även fler kontaktuppgifter under kontakta oss

Ni kan välja att boka en HLR utbildning som den är eller ge önskemål om ändringar som är anpassade för just er. Vi har ett begränsat antal personer per HLR utbildning för att alla ska kunna få hjälp och på bästa sätt ta till sig den nya kunskapen under kursen. Är ni fler än 12 personer som vill lära er HLR för vuxna så kan vi boka in flera tillfällen för att alla ska få chans att gå kursen. 

Många undrar vem som ska eller behöver gå en kurs i vuxen HLR. Vi på HLR – portalen tycker att alla borde gå en kurs för att vi ska ha fler livräddare ute i vårt samhälle. Ju fler som kan och vågar ingripa vid plötsligt hjärtstopp eller andra olyckstillbud ju fler liv kan räddas. 

Välkommen på HLR utbildning hos oss på HLR – portalen!