HLR PORTALEN

Första hjälpen barn

Vad som skiljer sig åt när det kommer till första hjälpen barn och första hjälpen vuxna är bland annat att det är lite olika tillstånd som är vanligare bland barn än hos vuxna. Exempelvis är inte hjärtinfarkt och stroke särskilt vanliga bland barn men mycket vanligt bland vuxna. 

När det kommer till att utföra HLR skiljer även sig detta en del för hur man gör på vuxna. Detta framförallt för att barn är mindre än vuxna i storlek. Storleken gör att man även skiljer åt HLR för barn under 1 år och HLR för barn över 1 år.  Under vår sida om HLR utbildning barn beskriver vi hur man utför HLR på barn under 1 år och HLR på barn över 1 år. 

Vill du boka en första hjälpen utbildning?

L-ABC barn

L-ABC gäller även när det kommer till första hjälpen för barn. L-ABC är en hjälp för att man enkelt ska komma ihåg hur man ska agera vid en olycka. Var ska man börja för att kunna bedöma alvaret och vidare åtgärder vid en olycka? Hur ska man sedan agera och  när ska man larma 112? Detta är de svar du får genom att lära dig L-ABC. Själva kontrollen genom L-ABC är densamma när det kommer till barn men sedan hur första hjälpen, bland annat HLR utförs kan skilja sig en del för om det gäller ett barn eller en vuxen som behöver första hjälpen. I vår kurs HLR barn så ingår allt från att lära sig hur man ska bedöma situationen till att utför HLR och första hjälpen på barn under och över 1 år. 

L - Livsfarligt läge

Det första man bör göra när man kommer till en olyckssplats är att bedöma om den är säker, både för dig och de skadade. Ett exempel är att sätta ut en varningstriangel vid en trafikolycka och flytta de skadade så de är i säkerhet. 

A - Andning

När du sedan går fram till det skadade barnet ska du börja kontrollera livstecken. Det är detta steg som avgör vilken första hjälp du ska utföra. 

B - Blödning

Om det skadade barnet som finns på olycksplatsen blöder bör du se till att stoppa blödningen. Är det en större blödning bör du lägga på ett tryck på såret så att blödningen stannar av. Kontakta 112 ifall att blodet kommer pulserande eller sprutar, det tyder på att en större pulsåder är skadad, om blödningen är stor och inte går att få stopp på eller om såret behöver sys. 

C - Cirkulationsvikt

Förebygg cirkulationsvikt. Detta betyder att vitala organ inte får tillräckligt med syre och redan efter 4-6 minuter riskerar hjärnan att få bestående skador om den ej får blodtillförsel. 

Du känner igen en cirkulationsvikt genom att huden är blek och kallsvettig, andningen är ytlig och snabb, personen frossar och uttrycker oro, personen är törstig. Larma alltid 112 vid misstänkt cirkulationsvikt. 

För att undvika cirkulationsvikt kan du ge första hjälpen genom att: 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Säkra hemmet med barn

Små barn är överallt, de gillar att klättra och upptäcka nya saker. Därför finns det en rad åtgärder man kan göra i sitt hem för att förebygga olyckor exempelvis; förvara kemikalier, rengöringsmedel, vitaminer, mediciner, tändstickor/tändare, alkohol, nikotinprodukter med mera oåtkomligt för små barn. När de är lite äldre kan ni förklara vad det är för något och hur de ska hanteras. 

Kom ihåg att inkludera dina barn i hur ni ska agera om det sker en olycka. Beroende på ålder så kan ni lära dem att ringa 112 (de kan lära sig det tidigare än du tror), vad ska man göra vid brand, var finns första hjälpen väska och vad finns i den, har någon i familjen allvarlig allergi så visa var sprutor finns etcetera. Ingen vill att en olycka ska ske men det är bra att vara förberedd på om det skulle ske. Försök att göra det på ett lättsamt sätt för att inte skrämma upp barnen och förklara att det är för att ni ska vara förberedda om det skulle ske men att risken är liten att det till exempel börjar brinna.

Glöm inte att även ha en första hjälpen väska i bilen och inte bara i hemmet!

Vad bör din första hjälpen väska innehålla?

Luftvägsstopp barn

Barn smakar på allt och gillar att sätta allt de kan få tag på i munnen. Detta gör att barn ofta sätter saker i halsen. För att minska risken är det bra att se till att städa undan allt som kan fastna i halsen (BVC brukar ge ut ett litet rör som man kan testa om en sak är för liten för barnet), inte låta barnet äta i bilen utan uppsikt samt att barnet även hemma sitter ner och äter lugnt så du kan se om barnet sätter i halsen. 

Skulle det hända att olyckan är framme och barnet sätter i halsen finns det olika metoder för att hjälpa ditt barn få upp det som sitter fast. Ibland kan barnet själv kräkas som reflex och det som sitter fast lossnar direkt men ibland sätter det sig hårdare och kommer inte upp av sig själv. 

Heimlich manöver på barn under 1 år:

Om det lilla barnet fortfarande är vid medvetandet men inte kan hosta och ser ut att ha satt i halsen gör ryggslag och brösttryck. När du har genomfört en omgång tittar du om något kommit upp i barnets mun. Har det inte gjort det upprepar du två gånger till och har det fortfarande inte kommit upp larmar du 112. Fortsätt sedan tills hjälp anländer eller föremålet kommer upp. Skulle barnet bli medvetslöst ska du istället genomföra HLR.

Ge 5 ryggslag
Ge 5 brösttryck

Heimlich manöver på barn över 1 år:

När ett större barn sätter i halsen kan du göra likadant som en vuxen. Kan barnet inte hosta upp det som fastnat och därmed inte andas gör ut rygglag och buktryck för att försöka få upp föremålet som har fastnat. Har inte föremålet kommit upp när du har genomfört 3 omgångar av ryggslag och buktryck bör 112 larmas. Därefter fortsätter du på samma sätt tills ambulans anländer eller tills föremålet kommer upp. Skulle barnet bli medvetslöst påbörjar du HLR istället. 

Ge 5 ryggslag
Ge 5 buktryck

Varför lära sig första hjälpen för barn?

Små barn lär sig genom att prova saker. De klättrar och ramlar ner, de smakar på allt de kan hitta och känner för att se vad det är. Därför händer det olyckor med barn ganska ofta. Som tur var är dessa olyckor oftast små och inte så allvarliga. Som förälder eller personal som arbetar med barn kan det kännas tryggare att veta hur man ska agera om en olycka sker. Risken för att drabbas av panik minskar även om man vet vad som ska göras och i vilken ordning. 

Vi på HLR portalen erbjuder första hjälpen barn utbildning. Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.