HLR PORTALEN

A HLR Utbildning

Vad står A HLR utbildning för? En A HLR utbildning riktar sig mot de personer som arbetar på sjukhus och i prehospital sjukvård. Det gäller legitimerad personal som självständigt i sin yrkesroll behandlar hjärtstopp hos sina patienter. Detta innebär att denna kurs är mer omfattande och kräver förkunskaper som inte vår HLR utbildning gör. 

En A HLR utbildning behöver repeteras för att de som arbetar med hjärtstopp i sin yrkesroll behöver vara uppdaterade och hålla sin kunskap färsk hela tiden för att kunna ge den bästa vården möjligt. Om möjligt bör en A HLR utbildning repeteras en gång per halvår men minst en gång per år. 

Vill du boka en HLR utbildning?

Vad är A HLR?

A HLR är en utbildning för sjukvårdspersonal. Det är en påbyggnadsutbildning för S HLR som är en HLR utbildning för all vårdspersonal. A HLR riktar sig till de som självständigt behandlar patienter med hjärtstopp med såväl läkemedel som defibrillering.

Vem kan lära sig A HLR?

Legitimerad personal på sjukhus eller prehospital sjukvård som självständigt behandlar patienter med hjärtstopp. 

A HLR är en påbyggnadsutbildning till S HLR. 

Utbildning inom Vuxen A HLR

Kursinformation:

Förkunskaper:

A HLR utbildning riktar sig endast till legitimerad personal på sjukhus eller prehospital sjukvård. Söker du en kurs som icke sjukvårdsutbildad kan du boka vår HLR utbildning

Denna kurs i A HLR är baserad på mycket praktisk träning. Deltagarna får lära sig hur de ska behandla ett hjärtstopp med både mediciner och defibrillering. Kursen följer HLR rådets riktlinjer. 

Efter genomgången utbildning får varje deltagare ett kompetenskort. 

Förutom att lära sig att behandla sina patienter med hjärtstopp med såväl medicin som halvautomatisk och manuell defibrillator lägger vi även stor vikt på teamwork. Alla deltagarna ska förstå vikten av att arbeta i ett team och teamträning för att ge sina patienter den bästa möjliga vården och chans till överlevnad. 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Instruktörsutbildning i A HLR vuxen

Vill du lära andra A HLR?

I en instruktörsutbildning för A HLR får deltagarna lära sig hur de kan lära andra A HLR. 

För att få delta i kursen krävs en del förkunskaper. Detta för att deltagarna ska kunna lära ut sina kunskaper till andra. 

En del sjukhus låter en del av personalen gå instruktörsutbildning i A HLR för att dessa sedan ska kunna ge alla repetitionskurser i A HLR då denna kurs bör upprepas varje halvår eller år.  

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna lägga upp en kursplan och sedan lära ut A HLR till deltagarna och avgöra om de utför detta med god kvalitet. Deltagarna får även lära sig att uppmärksamma och lära andra att utveckla sitt arbete och teamwork. 

Förkunskaper:

Vad man lär sig:

Hur bokar jag en kurs i Vuxen A HLR?

Om ni är intresserade av att boka en A HLR utbildning med eller utan första hjälpen så är ni välkomna att kontakta oss. Ni kan välja att skicka in era kontaktuppgifter i vårt formulär på denna sidan eller ringa oss direkt på 0735 06 04 59.  Ni hittar även fler kontaktuppgifter under kontakta oss

Välkommen på HLR utbildning hos oss på HLR – portalen!