HLR PORTALEN

Lär dig rädda liv!

Alla våra utbildare är erfarna inom akutsjukvård eller räddningstjänst.  

0 +
Företag har anlitat oss
0 +
Personer har vi utbildat
Om oss på HLR - portalen

Hos oss får du lokala & sjukvårdsutbildade instruktörer

HLR Portalen erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning (HLR), första hjälpen och brandkunskap. Genom oss kan du även köpa hjärtstartare, förbandsväskor, utbildningsmaterial och dockor samt annan säkerhetsutrustning. 

HLR Portalen har ett brett, rikstäckande nätverk av kompetenta instruktörer utbildade enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Våra instruktörer är handplockade utifrån kompetens och alla har erfarenhet från akutsjukvård eller räddningstjänst. Vi utbildar företag och privatpersoner runt om i hela Sverige. 

Vi kan tillsammans med er anpassa kursen så att den uppfyller just era behov. Vi tillhandahåller alla sorters utbildningar inom livräddning. 

Vad ska man göra om en person faller ihop

Kontrollera andning & medvetande

Skaka lätt på personen och se om den ger respons. Ingen respons testa smärtstimulering. Vid reaktion och andning lägg personen i framstupa sidoläge.

Ring 112

Får ni ingen reaktion från personen på smärtsimulering bör ambulans tillkallas snarast.

HLR & Hjärtstartare

Det tar i snitt 11 minuter för en ambulans att anlända. Att en person i närheten kan påbörja HLR kan vara livsavgörande för den drabbade personen. Finns en hjärtstartare i närheten bör denna användas. På hjartstartarregistret.se kan du se var det finns hjärtstartare utplacerade i landet.

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Våra utbildningar

I Sverige tar det i snitt 11 minuter för en ambulans att komma fram. Utanför sjukhus drabbas mer än 10 0000 personer per år av plötsligt hjärtstopp. Efter 10 minuter är chansen låg för överlevnad. Därför är det viktigt att HLR påbörjas så tidigt som möjligt. Med fler som innehar kunskapen om HLR och hjärtstartare kan fler liv räddas. På HLR – portalen erbjuder vi flera utbildningar. Du kan få lära dig HLR för både barn och vuxna med första hjälpen eller med hjärtstartare.

Förutom att öka överlevnadschanserna på plötsligt hjärtstopp finns det andra skador som vi vill hjälpa er att undgå. Därför erbjuder vi även kurser i brand, elskador och krishantering.

Vi anpassar oss efter ert behov så har ni några önskemål om annat kursinnehåll än vad ni hittar här på vår sida så är ni välkomna att höra av er så ger vi en offert på en kurs anpassad efter era behov och önskemål. 

HLR Vuxen

Här går vi igenom under 2,5 h hur du kan rädda liv! Vi lär oss HLR både praktiskt och teoretiskt

Första hjälpen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

HLR Barn

Det viktigaste vi har är våra barn! I den här kursen går vi igenom hur du ska agera om/när olyckan är framme

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om HLR, plötsligt hjärtstopp och hjärtstartare bland annat. Finns inte svaret på er fråga är ni välkomna att höra av er till oss så ska vi hjälpa er. 

Att fler i Sverige och världen kan utföra HLR betyder att fler människor kan överleva plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I Sverige får varje dag över 25 personer plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Dessa personer är beroende av att någon i dess närhet kommer till undsättning. Varje sekund är viktig och finns det någon i närheten som kan påbörja HLR i väntan på ambulans ökar personens överlevnadschans avsevärt. Överlevnadsgraden ökar ännu mer om det även finns en hjärtstartare att använda. 

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat tappar sin pumpförmåga  och blodcirkulationen upphör vilket innebär att hjärnan får inte syre längre. Därför ramlar personen ihop medvetslös och utan andning. För att den drabbade ska överleva behöver hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Det är därför otroligt viktigt att påbörja HLR direkt innan ambulans anländer. 

Påbörja HLR direkt och tillkalla ambulans. Be någon annan, om möjligt, att se om det finns en hjärtstartare i närheten. 

Just hjärtstopp är svårt att säga vem som ska drabbas då det inte endast handlar om en bakomliggande hjärtsjukdom. Hälften av alla som drabbas är friska och aktiva innan och har inte innan upplevt några symtom. De flesta är medelålders eller äldre men det finns även yngre som är fysiskt aktiva som kan drabbas. 

Tyvärr så faller ofta bara personen ihop plötsligt utan förvarning. Ibland får dock personen samma symtom som vid akut hjärtinfarkt. Personen kan då få tryck eller smärta över bröstet eller mer diffusa som illamående, buksmärta, strålande smärta i armar och nacke, andnöd eller bara en allmän olustkänsla. Alla dessa symtom kan vara svåra att tyda och därför svårt att veta innan att man ska kontakta 112. Men så snart man misstänker en hjärtinfarkt eller ett plötsligt hjärtstopp ska man ringa 112. 

Ja vem som helst kan lära sig HLR i våra kurser. Det är inte svårt att lära sig grundläggande HLR. 

HLR för barn ser annorlunda ut än för vuxna. De är mycket mindre och det finns andra saker att tänka på när man ska genomföra HLR på ett barn än på en vuxen. 

Något som man inte ska glömma är att HLR är en kunskap som behöver uppdateras årligen. Man glömmer när inte kunskapen används och det är bra att lära sig så att man har det i ryggmärgen om du behöver använda dina kunskaper. Ju mer du har genomfört HLR under utbildning ju mer säker kommer du att känna dig med att utföra HLR i skarpt läge. Många går en kurs och sedan uppdaterar de inte denna och när de sedan står där något år senare vågar de inte utföra HLR då de inte längre kommer ihåg kursen. Även sjukvårdspersonal som får använda HLR i sitt yrke behöver genomgå HLR – utbildningar för att hålla sina kunskaper färska. 

En hjärtstartare är oftast halvautomatiska, vilket innebär att hjärtstartaren automatiskt analyserar hjärtrytmen. Det finns två klisterelektroder som man sätter på den drabbades kropp. Dessa läser sedan av hjärtrytmen och ger instruktioner om vad som ska göras. Detta gör att den är väldigt lätt att använda för vem som helst utan att inneha någon utbildning. 

På hjartstartarregistret.se finns en förteckning över alla ställen som har en hjärtstartare tillgänglig. Titta gärna här för att ha en översikt om var de finns där du brukar röra dig. Då vet du snabbt var du ska hämta en om det skulle hända att en person drabbas av plötsligt hjärtstopp i din närhet. 

De hjärtstartare som finns tillgänliga för allmänheten är enkla att använda och vem som helst kan använda dem. Vi rekommenderar dock att man går en kurs i hur de används vid inköp. Det är många som inte vågar använda den när de inte fått testa och se hur den fungerar innan. 

Recensioner