HLR PORTALEN

YKB utbildning

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, den 1 januari 2008, en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. För att få köra godstransporter med tung lastbil eller för att köra persontransport med buss behöver du ett yrkeskompetensbevis. Genom en YKB utbildning genom oss på HLR portalen så erhåller du ett yrkeskompetensbevis och har därmed den kunskap som krävs för att få köra godstransporter med tung lastbil samt persontransporter med buss.  

Vill du boka en brand utbildning?

YKB Utbildning - Grundkurs

Kursinnehåll:

Pris: 21 800 sek exklusive moms

Lagen kring YKB kräver att alla som ska köra godstransporter med tung lastbil eller persontransporter med buss har genomgått en grundutbildning. Denna utbildning ger dig ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. Därefter behöver man ta ett nytt yrkeskompetensbevis, vilket man gör genom att ta en fortbildning var femte år.

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Fortbildning

Pris: 1 500 sek exklusive moms / delkurs

Fortbildningen riktar sig till dig som har tungtrafik-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Dessa 35 timmar är uppdelade i 5 delkurser och varje delkurs pågår i minst 7 timmar (1 dag/delkurs) 

DELKURS 1 MILJÖ

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen. Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussion och reflektion

DELKURS 2 GODSTRANSPORTER

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för lastsäkring, samt rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Kursen tar också upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet och även ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning och lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

DELKURS 3 LAGAR OCH REGLER

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, i och utanför Sverige.

Kursen behandlar också reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods- och persontransporter.

DELKURS 4 ERGONOMI OCH HÄLSA

Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbetssätt. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna förebygga fysiska risker, samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

DELKURS 5 TRAFIKSÄKERHET OCH KUNDFOKUS

Kursdeltagaren uppdateras på säkerställande av passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Kursen behandlar också risker i trafiken,

uppträdande vid krissituationer samt hur företagets anseende kan höjas. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt vara medveten om risker i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för det egna företagets anseende.

Hur bokar jag en YKB utbildning?

Om ni är intresserade av att boka en YKB utbildning så är ni välkomna att kontakta oss. Ni kan välja att skicka in era kontaktuppgifter i vårt formulär på denna sidan eller ringa oss direkt på 0735 06 04 59.  Ni hittar även fler kontaktuppgifter under kontakta oss

Välkommen på HLR utbildning hos oss på HLR – portalen