HLR PORTALEN

Första hjälpen utbildning

Första hjälpen är något vi alla mest troligt kommer att få använda oss av någon gång i vårt liv. Det kan handla om ett litet sår som behöver plåstras om eller en olycka som handlar om liv eller död. Vilket vi än får vara med om är det bra att vara förberedd på olika olyckor som kan hända så att du vet hur du ska agera. Har man lärt sig hur man ska agera är det större chans att man agerar och inte drabbas av panik. 

Eftersom första hjälpen är ett omfattande ämne och det finns många olika sjukdomstillstånd eller skador som kan komma att kräva första hjälpen har vi valt ut de som vi anser vara de vanligast förekommande. Har ni något specifikt som ni vill öva inför, ni kanske arbetar med något där risken för en viss typ av olycka är större och vill förbereda er för detta, så kan vi anpassa utbildningen efter era önskemål. Kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar. 

Vill du boka en första hjälpen utbildning?

Vad är första hjälpen?

Första hjälpen är den första hjälp som allmänheten gör i väntan på vårdutbildad personal. Första hjälpen innefattar allt från små skärsår till olyckor där personen svävar mellan liv och död. 

Första hjälpen innefattar att man genom snabba åtgärder upprätthåller livsviktiga funktioner i kroppen. Det kan vara allt från att stoppa blod till att utföra HLR. 

Varför ska man lära sig första hjälpen?

Första hjälpen ges av den eller de personer som är där vi olyckstillfället. Det kan ske var som helst och en person du känner eller en helt okänd. Om man inte vet vad man ska göra när något händer så kan man lätt drabbas av panik och inte agera direkt. Har man lärt sig första hjälpen är chansen större att man agerar och på så sätt hjälper till att hindra att läget förvärras eller minska men av skadan eller sjukdomstillståndet. 

Vem kan lära sig första hjälpen?

Första hjälpen kan alla lära sig. Det handlar om att agera direkt och genomföra enkla uppgifter för att hjälpa den drabbade personen. Första hjälpen är precis som det låter den första hjälpen som sker på plats i väntan på att professionell personal anländer och kan ta över för mer avanceras vård. 

I många fall är det just första hjälpen av allmänheten som gör att personen överlever. 

Första hjälpen utbildning

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Första hjälpen är viktigt att gå igenom för att veta hur man ska agera vid olyckor. En del av första hjälpen är att ge hjärt- och lungräddning. Därför har vi en kurs där både HLR och först hjälpen ingår. 

Därför har vi på HLR portalen valt att ha en HLR utbildning med första hjälpen och inte endast en första hjälpen utbildning. I denna kurs får du både lära dig hur du ska genomföra HLR, hur du använder en hjärtstartare och första hjälpen för de vanligaste sjukdomstillstånden. 

Som alla våra utbildningar så är vi flexibla efter era önskemål och behov. Detta innebär att vi kan anpassa kursen om det är exempelvis någon specifik olycka som ni vill träna på för hur ni ska agera. Alla våra utbildare arbetar eller har arbetat inom räddningstjänst eller akutsjukvård. Detta innebär att de har aktivt arbetat med många olika olyckor. Våra utbildare finns runt om i hela Sverige så ni kommer att få en lokal utbildare till er kurs. 

Vill du läsa mer om våra HLR utbildningar med första hjälpen hittar du det här. Vill du boka en kurs är du välkommen att kontakta oss på HLR portalen. 

 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Vanliga sjukdomstillstånd

Några av de sjukdomstillstånden som vi går igenom under en kurs i första hjälpen:

De två sjukdomstillstånd som alltid kräver larmning till 112 och snabbt agerande är hjärtinfarkt och stroke. Dessa tar vi upp under vår första hjälpen utbildning. Då det är bra att känna till tecken som tycker på att en hjärtinfarkt eller en stroke är på gång eller har uppstått kan du nedan läsa lite mer ingående om vad du ska vara uppmärksam på. 

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken i Sverige och drygt 24 000 personer drabbas varje år. Hjärtinfarkt innebär att det blir syrebrist i hjärtat som vanligen orsakas av en blodpropp i kranskärl. Här gör kunniga i första hjälpen och HLR en stor insats och har de senaste åren hjälpt till att minska dödstalen bland de som drabbas av en hjärtinfarkt utanför sjukhus. 

Det finns några kännetecken att hålla utkik efter; Ihållande smärtor i bröstet som kan stråla ut i armar, hals, nacke, käkar, mage eller rygg. Ibland även med hjärtklappning, illamående, kallsvettning, yrsel och andnöd. Det finns dock de som har andra symptom och då framförallt kvinnor. Dessa kan vara mer diffusa och svåra att tyda som en hjärtinfarkt. Det finns även det som kallas för tyst hjärtinfarkt, när en person drabbas av en hjärtinfarkt men utan någon smärta. Den tysta hjärtinfarkten upptäcks på EKG eller ultraljud. 

Stroke

Det finns två typer av stroke. Den ena orsakas av ena som kallas ischemic orsakas av dåligt blodflöde pga exempelvis en blodpropp och den andra hemorrhagic orsakas av en blödning. Oavsett vilken av dessa typer av stroke så orsakar de att en del av hjärnan slutar att fungera som den ska. En förvarning för stroke kan vara att man får en TIA – transitorisk ischemisk attack. En liten blodpropp som en kort stund täpper till ett kärl i hjärnan. 

Symptom på stroke:
AKUT - Test för att se om någon fått en stroke:

Hur bokar jag en kurs i första hjälpen?

Om ni är intresserade av att boka en första hjälpen utbildning så är ni välkomna att kontakta oss. Ni kan välja att skicka in era kontaktuppgifter i vårt formulär på denna sidan eller ringa oss direkt på 0735 06 04 59.  Ni hittar även fler kontaktuppgifter under kontakta oss

Ni kan välja att boka en första hjälpen utbildning som den är eller ge önskemål om ändringar som är anpassade för just er. Vi har ett begränsat antal personer per första hjälpen utbildning för att alla ska kunna få hjälp och på bästa sätt ta till sig den nya kunskapen under kursen.

Välkommen på HLR utbildning hos oss på HLR – portalen!