HLR PORTALEN

Brandutbildning

Förutom HLR så har vi även utbildningar inom brand. En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen kan anpassas efter ditt företags förutsättningar. En brandkurs brukar vara mycket uppskattad av personalen och vi pratar brandsäkerhet både på arbetsplats och i hemmet.

Vill ni ha något specifikt som inte framgår i kursbeskrivningen nedan är ni välkomna att kontakta oss. Vi kan anpassa vårt kursinnehåll efter er och er situation. Om ni till exempel arbetar i en bransch med risker för en typ av olyckor så kan vi lägga extra tid på att se över just hur man ska reagera i en sådan situation. Våra utbildare har varit med om mycket i sin vardag inom sjukvård eller räddningstjänst och har gått flera utbildningar inom området.

Vill du boka en brand utbildning?

Utbildning Brandfarliga arbeten

Under denna kurs går vi igenom grundläggande brandkunskap och säkerhetsregler. Vi gör flera praktiska övningar för att alla deltagare ska få prova på att hantera en brand. De praktiska övningarna gör att deltagarna lättare kommer ihåg kunskapen och kan agera på intuition direkt vid en riktig händelse. 

Den här kursen är godkänd av alla försäkringsbolag och ger samma behörigheter som brandskyddsföreningens kurs Heta arbeten. 

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning riktar sig till företag som vill förbereda sin personal för eventuell brand. Alla företag ska ha brandövningar och se till att någon är ansvarig för att se till att alla kommer ut säkert vid en eventuell brand. I denna kurs får deltagarna lära sig från hur de ska undvika bränder, hantera en brand, utrymma samt släcka branden. 

Kursen anpassas efter er som företag och tidsåtgången kan därför variera. Kontakta oss så kan vi ta fram en utbildning som passar er. Vill ni kombinera kursen med HLR eller första hjälpen så kan vi ordna det med. 

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Hur bokar jag en brand kurs?

Om ni är intresserade av att boka en brandutbildning så är ni välkomna att kontakta oss. Ni kan välja att skicka in era kontaktuppgifter i vårt formulär på denna sidan eller ringa oss direkt på 0735 06 04 59.  Ni hittar även fler kontaktuppgifter under kontakta oss

Som vi nämnde tidigare så är våra brandutbildningar anpassningsbara efter era önskemål och behov. Kontakta oss så får ni en fri offert för en utbildning som passar er.  

Välkommen på HLR utbildning hos oss på HLR – portalen!