HLR PORTALEN

HLR Barn - Så här gör man

Hos barn är det inte så vanligt att hjärtat stannar. Det händer dock att barns hjärta stannar och varje år drabbas cirka 200 barn i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Oftast beror en medvetslöshet på att andningen har upphört på grund av kvävning eller drunkning. Det är därför viktigt att lära sig att kontrollera både andning och puls på barn för att avgöra vad som är orsaken till livlösheten. 

Då hjärtstopp på grund av hjärtfel är en ovanlig orsak till att ett barn till synes är livlös är det viktigt att kontrollera barnets medvetande och andning för att se vad som kan vara orsaken. Det kan tex vara så att något sitter fast i halsen och som är orsaken till att syretillförseln har strypts och därmed lett till hjärtstopp. Är det något som blockerar barnets andning måste man försöka få upp det som blockerar andningen. 

När det gäller barn och medvetslöshet bör alltid sjukvård kontaktas för vidare rådgivning. Är det akut där barnet inte andas och har hjärtstopp ska alltid 112 tillkallas direkt. Det är inte farligt att göra bröstkompressioner även om barnets hjärta slår så påbörja alltid HLR om barnet är livlöst, inte andas eller andas onormalt, exempelvis små suckar.  Är du ensam börjar du med HLR och gör 3 omgångar bröstkompressioner och inblåsningar innan du tillkallar 112. Har du möjlighet att be någon annan ringa bör de göra det direkt. 

Medvetande

Det första som du behöver göra är att kontrollera om barnet är vid medvetande.

  • Skaka barnet lätt och se om denna vaknar.
  • Får du ingen reaktion nu kan du även försöka lätt klappa eller nypa barnet och se om barnet reagerar på smärta.
  • Gör inte barnet det gå vidare till steg 2.

Andning

Nu ska du kontrollera om barnet andas.

  • För att göra detta lyfter du lätt barnets huvud bakåt för att öppna upp luftvägarna.
  • Sätt ditt öra nära munnen och lyssna och känn om barnet andas.
  • Samtidigt ser du om bröstet rör sig upp och ner.
  • Gör barnet inte det kontakta 112 och påbörja HLR. ​

HLR

Nu har du konstaterat att barnet inte är vid medvetande och inte andas och det är dags att starta HLR.

  • Kontakta 112 och påbörjar HLR.
  • Gör kompressioner och inblåsningar om vartannat tills ambulansen kommer eller barnet andas igen. Läs mer nedan om hur dessa görs.

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Hjärt- och lungräddning barn

HLR står för hjärt- och lungräddning. När en person blir medvetslös och får andningsuppehåll betyder det att hjärtat slutar pumpa runt blodet och att syretillförseln upphör. Med HLR kan man få igång blodcirkulation och syretillförsel för att få igång hjärtat igen. När det kommer till barn är det lite skillnad beroende på ålder på barnet och man delar in det i gruppen spädbarn för barn under 1 år och barn över 1 år. 

Barn är ännu mer känsliga för syrebrist och det är därför viktigt att direkt börja med inblåsningar för att syresätta blodet. Får barnet inte syre kommer organen att sluta fungera och därmed kan hjärtat sluta slå. Händer detta måste man även göra bröstkompressioner. Detta är den vanligaste orsaken till att barns hjärtan slutar slå plötsligt och drabbar vanligen barn kring 1 år. Små barn kan sätta saker i halsen mitt i leken eller drunkna, det är därför viktigt att vara uppmärksam på om tex något kan sitta fast i halsen. 

Förutom risken att hjärtat slutar slå om barnet är utan syre så kan även bestående hjärnskador uppstå. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist och redan efter några minuter riskerar barnet att få bestående hjärnskador. Detta gör att det är ännu viktigare att någon ingriper och påbörjar HLR om ett barn blir medvetslöst i väntan på ambulans eller annan sjukvårdskunnig personal. 

Hjärt- och lungräddning steg för steg - barn under 1 år

Inblåsningar

Blodet behöver även syre och detta gör man genom inblåsningar. Inblåsningarna tillför syre till blodet och minskar risken för permanenta skador om personen överlever. 

1

Öppna först luftvägen. Detta gör du genom att lägga barnet plant och sedan lyfta upp hakspetsen med två fingrar och böj huvudet bakåt med hjälp av en hand på pannan.

2

Placera din mun över både näsa och mun på barnet. Håll tätt så inte luft kommer ut på sidorna.

3

Gör 5 långsamma inblåsningar och anpassa mängden luft efter barnets storlek. Ta inte mer luft än som ryms i din egen mun.

4

Blås långsamt och försiktigt in luft. Titta så att du ser att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luften och avsluta då inblåsningen. Se så att bröstkorgen då sänker sig igen.

5

Fortsätt med att göra två inblåsningar efter varandra. Växla sedan med kompressioner om barnet inte visar några livstecken.

Kompressioner

När någon får exempelvis ett plötsligt hjärtstopp slutar blodet att cirkulera. Bröstkompressioner ersätter då denna cirkulation. Du gör hjärtats arbete och får blodet att cirkulera igen. Visar barnet inget livstecken efter inblåsningar måste du påbörja kompressioner. Det är inte farligt att göra dessa även om hjärtat slår. 

1

Om möjligt bör barnet ligga på hårt underlag och på rygg när man påbörjar HLR.

2

Placera ditt pekfinger och långfinger mitt på bröstkorgen. Känn efter så att du inte placerar fingrarna så långt ner att de hamnar på bröstbensspetsen.

3

Tryck ner bröstkorgen ca 4 cm.

4

Hastigheten bör vara lite mer än ett tryck i sekunden. Detta motsvarar en takt av 100-120 tryck/min.

5

Tryck 30 gånger, hårt och snabbt. Växla sedan med inblåsningar.

Hjärt- och lungräddning steg för steg - barn över 1 år

Inblåsningar

Blodet behöver även syre och detta gör man genom inblåsningar. Inblåsningarna tillför syre till blodet och minskar risken för permanenta skador om personen överlever. 

1

Öppna först luftvägen genom att lyfta hakspetsen med två fingrar och böj huvudet bakåt med hjälp av en hand på pannan.

2

Kläm ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret på den hand som du håller i pannan.

3

Täck barnets mun med din mun och gör 5 långsamma inblåsningar. Anpassa hur mycket du blåser in efter barnets storlek.

4

Blås långsamt och försiktigt in luft så att du ser att bröstkorgen lyfter sig. När du sedan avslutar inblåsningen ska bröstkorgen sjunka igen.

5

Gör två inblåsningar efter varandra. Växla sedan med kompressioner om barnet inte visar några livstecken.

Kompressioner

När någon får exempelvis ett plötsligt hjärtstopp slutar blodet att cirkulera. Bröstkompressioner ersätter då denna cirkulation. Du gör hjärtats arbete och får blodet att cirkulera igen. 

1

Om personen inte redan gör det lägg denne på rygg, gärna på ett hårt underlag.

2

Placera din ena handlov mitt på bröstet på nedre halvan av bröstbenet. Var dock uppmärksam så du inte har handen på bröstbensspetsen då får du flytta upp handen lite.

3

Luta dig nu över barnet så att den arm du håller på barnets bröst är rak. Håll kvar andra handen på pannan. Tryck nu ner ca 5 cm.

4

Takten du trycker i ska hålla ett temp av ungefär 100-120 tryck/min vilket motsvarar mer än ett tryck i sekunden.

5

Tryck 30 gånger, hårt och snabbt. Därefter växlar du med inblåsningar.

Varför lära sig HLR?

Varför lära sig HLR? Svaret är enkelt; för att rädda fler liv. Små barn är än mer känsliga för syrebrist än vuxna. Det är därför viktigt att snabbt se till att tillföra barnet syre. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp för barn är att andningen upphör av exempelvis drunkning eller kvävning av att något exempelvis fastnat i halsen. Detta skiljer ett hjärtstopp för barn hos en vuxen. 

I Sverige tar det i snitt 11 minuter för en ambulans att anlända. Då det gäller ett plötsligt hjärtstopp är det prio 1, vilket innebär att det antagligen kommer att ta kortare tid än så. Man larmar även andra enheter såsom brandkår och polis för att de ofta kan vara närmare och därmed hinna till platsen före.  

Kan en person som bevittnar ett plötsligt hjärtstopp påbörjar HLR direkt så ökar chansen för överlevnad med 2-3 gånger för den drabbade.