HLR PORTALEN

Så fungerar en hjärtstartare

En hjärtstartare är en liten bärbar defiblirator, dvs en EKG-maskin som mäter hjärtrytmen, som gör det enkelt även för en icke vårdutbildad person att ge strömstötar på en person som har fått plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren läser automatisk av personens hjärtrytm vilket gör att man inte riskerar att ge en elstöt till en person vars hjärta inte har stannat. Användaren får tydliga instruktioner från hjärtstartaren för vad de ska göra. 

Dessa hjärtstartare finns tillgängliga på flera platser runt om i Sverige både på arbetsplatser och offentliga platser. De blir mer och mer populära och har gjort att än fler liv kan räddas vid plötsligt hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus. Många större företag väljer att köpa in en hjärtstartare och sedan utbilda personalen i hur den ska användas. Vi på HLR-portalen rekommenderar att man tar en kurs i hur man ska använda sig av hjärtstartaren och att alla vet var hjärtstartaren förvaras. Trots att det är väldigt enkelt att använda en hjärtstartare har undersökningar visat att många inte vågar använda sig av maskinen om de inte innan har fått en genomgång av hur den fungerar.

Vill du köpa eller hyra en hjärtstartare?

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Hjärtstartare steg för steg

När en person får plöstligt hjärtstopp är varje sekund och minut viktig. Det kan betyda skillnad på liv eller död om HLR sätts in snabbt. En hjärtstartare ökar chansen ytterligare för överlevnad. Om någon i närheten kan utföra HLR bör denna påbörja det direkt medan någon annan springer och hämtar en hjärtstartare och sätter igång denna. Därefter kommer hjärtstartaren att säga till när den är redo. Elektroder sätts fast på den avsvimmade personen och elstötar avges. 

1

Starta hjärtstartaren. Vanligen trycker du på en on/off knapp för att slå på din hjärtstartare. En del versioner sätter på sig när locket öppnas.

2

Följ instruktionerna som din hjärtstartare ger dig. Beroende på vilken typ av hjärtstartare ni har får du instruktioner genom en röst som berättar vad du ska göra och ibland även bilder som visar det du ska göra.

3

Det första steget är att sätta fast elektroderna. Är personen mycket hårig behöver man först raka för att de ska fästa ordentligt. Därför är det bra att alltid försvara en sax, rakhyvel och något att torka med i anslutning till hjärtstartaren. Placera sedan elektroderna på personens bröst. Den ena på vänster sida ca 10 cm nedanför armhålan och den andra på höger sida nedanför nyckelbenet. Det finns bilder för hur dessa ska placeras i din hjärtstartare.

4

När du placerat elektroderna så kommer din hjärtstartare påbörja en analys av personen och be dig att inte röra den som ska behandlas. Hjärtstartaren kommer själv att se om personen behöver en strömstöt eller inte.

5

Kommer din hjärtstartare fram till att en strömstöt behövs kommer den att ge fortsatta instruktioner. Den ber dig att trycka på en knapp för att ge strömstöten. När denne ges får inte personen röras.

5

Skulle din hjärtstartare komma fram till att ingen strömstöt behövs så kan du inte ge någon även om du trycker på defibrilleringsknappen.

6

Vad än din hjärtstartare rekommenderar ska HLR alltid startas. Du ska ge HLR i 2 minuter och din hjärtstartare kommer att hålla koll på tiden. När det har gått 2 minuter meddelar hjärtstartaren att HLR ska avbrytas.

7

Efter dessa två minuter av HLR görs en ny analys av personen av din hjärtstartare. Hjärtstartaren säger åt er att inte röra personen och genomför sin analys av hjärtrytmen.

8

Nu upprepar ni detta med analys samt två minuters HLR till dess att sjukvårdare anländer till platsen och kan ta över.

Varför behöver ni en hjärtstartare?

Hjärtstartare räddar liv! Under senare år har hjärtstartare blivit allt vanligare och många stora företag och publika platser har en hjärtstartare tillgänglig. Idag finns runt 16 000 hjärtstartare runt om i Sverige som finns registrerade. Används en hjärtstartare och personen får en stöt inom 3 minuter så ökar överlevnadschansen med hela 70%.  Men fler hjärtstartare behövs. De flesta hjärtstartare finns på stora företag eller allmänna plaster medans de flesta hjärtstopp sker i hemmiljö. 

Därför behöver inte ni vara ett större företag eller exempelvis en galleria för att inneha en hjärtstartare utan även bostadsföreningar, fastighetsägare och bostadsområden kan gå ihop för att införskaffa en hjärtstartare. Med fler hjärtstartare kan fler liv räddas. Kontakta oss på HLR-portalen om ni önskar hyra eller köpa in en hjärtstartare. Vi hjälper er med att hitta den som passar er situation bäst samt erbjuder er kurser för att veta hur ni använder er hjärtstartare.