HLR PORTALEN

ABCDE

Vanligen hör man om L-ABC som vi lär ut i våra HLR – utbildningar. Detta är en checklista som man kan använda när man ställs inför en akut situation, som en olycka eller ett akut sjukdomstillstånd. Inom sjukvården har man ännu fler bokstäver och säger ABCDE eller L-ABCDE. Detta står för A (airway) luftväg, B (breathing) andning, C (circulation) blodcirkulation, D (disability) bedömning av neurologi, E (exposure) exponering. 

Olyckor sker varje dag i Sverige och det kan vara allt från en fallolycka där någon bryter ett ben eller slår upp ett sår till en stor bilolycka med många inblandade. För att agera i dessa situationer är det till stor hjälp om man redan innan vet hur man bör agera, dvs du har en klar plan i ditt huvud redan innan en olycka sker. Att lära sig ABCDE checklistan eller L-ABC checklistan hjälper dig att kunna agera om du ställs inför en olycka. 

Vi är alla olika i hur vi reagerar i olika situationer men alla kan hjälpas av att gå en kurs i första hjälpen och HLR för att kunskap ökar ens förtroende för att man kan agera och göra rätt. Många personer vågar inte ta ledning vid en olycka och börja hjälpa de skadade. Även om du inte är den personen som tar ledningen kan du hjälpa till om du har en del kunskap i hur du utför första hjälpen. 

Livsfarligt läge

Bedöm platsen om den är säker för dig själv och den skadade. 

Airway

Se till att hålla en öppen luftväg på den skadade. Lossa exempelvis åtsittande kläder kring halsen. 

Breathing

Kontrollera om personen andas normalt. Känn, titta och lyssna. 

Cirkulation

Stoppa eventuell blödning då det kan orsaka att blodflödet till vitala organ blir otillräcklig. 

Disability

Kontrollera om personen går att väcka samt känsel och rörelseförmåga i armar och ben. 

Expose

Håll personen varm. Undersök personen för att se eventuella skador. 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Vad betyder ABCDE?

ABCDE är en checklista för hur man ska agera vid en olycka. Om du anländer till en olycka ska du följa L-ABCDE för att veta i vilken ordning du ska kontrollera platsen samt personerna för att snabbt kunna göra en bedömning över vilken första hjälpen som krävs i den situationen. 

Bland allmänheten pratar man oftare om L-ABC och ABCDE används mer inom sjukvården. Grunden och innehållet är dock densamma för båda cheklistorna. Ju kortare en checklista är desto enklare och säkrare är det att man kommer ihåg den. Det är därför den kortare listan med L-ABC är vanligare att lära ut till de som inte är sjukvårdsutbildade. 

I våra HLR utbildningar lär vi ut L-ABC då dessa riktar sig mot alla som vill lära sig HLR och första hjälpen. För de som är sjukvårdsutbildade finns S-HLR och A-HLR utbildning och där går man igenom den längre ABCDE listan när man lär ut första hjälpen. 

Hur kan jag lära mig ABCDE?

Du kan själv läsa på vad ABCDE betyder och vad som ingår i denna cheklista. För att få en förklaring till innebörden av de olika stegen i checklistan samt att få genomföra praktiska övningar kan du gå en HLR utbildning hos oss på HLR portalen. Du kommer under kursen att få praktiska exempel som gör det lättare att komma ihåg checklistan om du hamnar i en olyckssituation.  

Vi kan anpassa våra HLR kurser efter kunden så har ni några speciella önskemål är ni välkomna att höra av er till oss. Våra utbildare har arbetat eller arbetar inom akutsjukvård och räddningstjänsten så de har fått praktisera deras kunskaper i verkliga livet. Ni kommer garanterat att få höra en del historier om när de själva fått använda sig av checklistan ABCDE i verkliga livet. 

Kontakta oss för att få veta mer om våra utbildningar och se vilken som passar er bäst.