HLR PORTALEN

A HLR barn Utbildning

Vad står A HLR barn utbildning för? En A HLR utbildning står för avancerad hjärt- och lungräddning på barn. För att delta i en A HLR barn utbildning krävs det att man arbetar inom hälso- och sjukvården eller i en prehospital verksamhet där man kan komma att behöva ta hand om barn som har andnings- och/eller hjärtstopp. 

En A HLR barn utbildning riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn där de kan komma att behöva behandla ett andnings- och/eller hjärtstopp. Det kan dock vara så att även andra yrkesgrupper inom ovan verksamheter kan få deltaga i utbildningen men de personerna kommer då inte att examineras. Är ni osäkra om ni är i rätt grupp för att delta i en A HLR barn utbildning så prata med er arbetsgivare. Kontakta oss på HLR portalen om ni vill veta mer om A HLR barn utbildningen. 

Vill du boka en HLR utbildning?

Vad är A HLR?

A HLR barn är en utbildning för sjukvårdspersonal. Det är kurs i avancerad hjärt- och lungräddning på barn för läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn. A HLR barn riktar sig till de som självständigt behandlar barn med andnings- och/eller hjärtstopp med såväl läkemedel som defibrillering.

Vem kan lära sig A HLR?

Denna kurs riktar sig till legitimerad personal på sjukhus eller prehospital sjukvård som självständigt behandlar barn med andning- och/eller hjärtstopp. 

A HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S HLR barn. 

Utbildning inom barn A HLR

Kursinformation:

Förkunskaper:

A HLR barn utbildning riktar sig till legitimerad personal på sjukhus eller prehospital sjukvård som arbetar med barn. Deltagare i A HLR barn har genomgått S HLR barn innan, detta är en avancerad kurs inom hjärt- och lungräddning för barn. Söker du en kurs som icke sjukvårdsutbildad kan du boka vår HLR barn utbildning. Där får du lära sig att utföra hjärt- och lungräddning på barn samt hur en hjärtstartare fungerar. 

Denna kurs i A HLR barn lär deltagarna att bedöma svårt sjuka barn som drabbas av andningsstopp och/eller hjärtstopp. A HLR barn fokuserar på praktiska övningar för att deltagarna ska få lära sig hur de ska göra praktiskt och inte endast teoretiskt.  

Deltagarna i A HLR barn utbildningen får lära sig såväl medicinsk behandling som defibrillering för att hjälpa svårt sjuka barn. Några saker som ingår i en A HLR barn utbildning är att lära sig intraosseös nålsättning, luftvägshantering, HLR – teknik, defibrillering samt vätsketillförsel. 

När det handlar om att snabbt hjälpa svårt sjuka barn med andning- och/eller hjärtstopp är det viktigt att alla samarbetar och hjälper till med de olika delarna för att chanserna för att barnet ska bli fullt återställd och överleva. Därför läggs även ett stort fokus på att lära deltagarna att arbeta tillsammans i olika scenarioövningar. 

HLR kunskap är en färskvara och därför rekommenderar vi att man repeterar A HLR barn utbildningen en gång per halvår eller minst en gång per år för att hålla sina kunskaper färska och uppdaterade. 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Instruktörsutbildning i A HLR barn

Vill du lära andra A HLR barn?

A HLR barn instruktörsutbildning riktar sig till dig legitimerade läkare eller sjuksköterskor som arbetat eller är utbildade inom barn- och akutsjukvård. Denna kurs lär deltagarna att sedan själva hålla kurser i A HLR barn. Då en A HLR barn utbildning är en avancerad kurs i hjärt- och lungräddning är kraven på förkunskaper högre än för andra HLR utbildningar. 

Vill du bli instruktör inom A HLR barn kan du kontakta oss på HLR portalen för mer information om kursen. En instruktör i A HLR barn måste genomföra minst en utbildning per år. 

Förkunskaper:

En del av vad man ska kunna efter kursen:

Hur bokar jag en kurs i barn A HLR?

Om ni är intresserade av att boka en A HLR barn utbildning så är ni välkomna att kontakta oss på HLR portalen. Ni kan välja att skicka in era kontaktuppgifter i vårt formulär på denna sidan eller ringa oss direkt på 0735 06 04 59.  Ni hittar även fler kontaktuppgifter under kontakta oss

Välkommen på HLR utbildning hos oss på HLR – portalen!