HLR PORTALEN

Första hjälpen

Alla har vi hört ordet första hjälpen och på ett ungefär vet vi vad det betyder. Men vad är första hjälpen? Vad ska man göra när man säger att man ska utföra första hjälpen? Vi ska hjälpa er att reda ut detta här. På HLR portalen har vi kurser i både HLR vuxen och HLR barn där ni får lära er första hjälpen. Där tar vi upp de vanligaste sjukdomstillstånden eller skadorna som ofta kräver första hjälpen. 

Första hjälpen är kortfattat de åtgärder som utförs av allmänheten och kan vara allt från småsår till att ge livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans eller annan sjukvårdsutbildad personal. Det är inte alltid så lätt att veta vad man ska göra när man står inför att sätta in första hjälpen. Ett litet sår kan de flesta ta hand om men om blodet forsar vad gör jag då? Vi på HLR portalen erbjuder kurser där du får lära dig första hjälpen. Du ska veta vad du ska göra vid första hjälpen för de vanligaste skadorna och sjukdomstillstånden. 

Vill du boka en första hjälpen utbildning?

L-ABC

L-ABC är det många som pratar om när det kommer till första hjälpen. Även L-ABCDE är vanligt att höra i samband med första hjälpen. De båda skiljer sig lite i vad de står för men innebörden är densamma, en checklista för vad man ska göra när man anländer till en olycksplats och ska ge första hjälpen. L-ABC står för L – Livsfarligt läge, A – Andning, B – Blödning och C – Cirkulationssvikt. Det är en checklista för vad man ska göra vid en olycksplats. Det gäller vid svårare fall av första hjälpen där den skadade personen är till synes livlös och inte vid mindre sårskador eller liknande. 

L - Livsfarligt läge

Det första man bör göra när man kommer till en olyckssplats är att bedöma om den är säker, både för dig och de skadade. Ett exempel är att sätta ut en varningstriangel vid en trafikolycka och flytta de skadade så de är i säkerhet. 

A - Andning

När du sedan går fram till den skadade till synes livlöse personen ska du börja kontrollera livstecken. Det är detta steg som avgör vilken första hjälp du ska utföra. 

B - Blödning

Om den eller de skadade personerna som finns på olycksplatsen blöder bör du se till att stoppa blödningen. Är det en större blödning bör du lägga på ett tryck på såret så att blödningen stannar av. Kontakta 112 ifall att blodet kommer pulserande eller sprutar, det tyder på att en större pulsåder är skadad. 

C - Cirkulationsvikt

Förebygg cirkulationsvikt. Detta betyder att vitala organ inte får tillräckligt med syre och redan efter 4-6 minuter riskerar hjärnan att få bestående skador om den ej får blodtillförsel. 

Du känner igen en cirkulationsvikt genom att huden är blek och kallsvettig, andningen är ytlig och snabb, personen frossar och uttrycker oro, personen är törstig. Larma alltid 112 vid misstänkt cirkulationsvikt. 

För att undvika cirkulationsvikt kan du ge första hjälpen genom att: 

Visste du att?

Idag påbörjas HLR i 77% av alla fall av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus. Jämfört med endast 31% på 90-talet.
Tid från hjärtstopp till HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut tack vare att många vittnen ingriper.
År 2019 fanns ca 15000 hjärtstartare i Sverige och en stor andel av dessa finns på offentliga platser.
Var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.
Om en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps är överlevnaden 70% vid bevittnade hjärtstopp.
2019 överlevde 11% hjärtstopp som skedde utanför sjukhus. Det innebar att 626 liv räddades. På 90-talet var motsvarande siffra endast 5%.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av ett vittne ökar chansen till överlevnad 2-3 gånger.

Vad bör finnas i ditt hemma första hjälpen kit?

Ett första steg är att se till att ha en första hjälpen låda hemma. Olyckor sker ofta i hemmet och kan handla om allt från att man skär sig i fingret till att man ramlar ner för en stege och bryter benet. För att kunna ge första hjälpen finns det en del saker som alltid bör finnas i en första hjälpen låda hemma. Även i din bil är det bra att ha en första hjälpen väska. 

Eftersom man förhoppningsvis inte behöver använda alla produkterna i din första hjälpen låda i hemmet så ofta så är det bra att då och då se över så att det inte är några produkter som har utgånget datum och behöver bytas ut. Det finns många färdiga första hjälpen lådor eller väskor att köpa. Vill du sätta ihop en egen så får du här tips på vad som bör finnas i din första hjälpen låda i hemmet: 

Vanliga skador - första hjälpen

Det finns massor av tänkbara skador som kan kräva första hjälpen. De tre vanligaste grupperna är ögonskador, blödningar och brännskador. Även dessa kan variera stort i allvarlighetsgrad, vilket påverkar vilja åtgärder som bör tas. 

 

Ögonskador

När man har fått något i ögat är det viktigt att skölja ögat rikligt så snabbt som möjligt. Gärna med speciell ögonskölj istället för vanligt vatten. Ögat skall hållas öppet under sköljning. Skölj länge. 

Handlar det om frätskada eller annat farligt material bör du även uppsöka sjukvård. Skölj ögat hela tiden under färden till sjukhus för vidare vård. 

Sårskador

Mindre skärsår

Spola och tvätta rent såret med sårrengöring eller vatten. Tryck en kompressor mot såret tills det slutar blöda. När det slutat blöda kan du sätta på ett plåster. Är såret lite bredare kan du lägga på en bit kirurgtejp för att få ihop kanterna ordentligt. 

Djupa skärsår

Vid djupare skärsår bör du uppsöka sjukvård. Det kan vara så att du måste sy ditt sår och detta ska ske inom 6 timmar. Använd kompressorer för att trycka mot såret och minska blödningen när ni tar er till en vårdinrättning.  

Större sår

Vid större sår där plåster inte räcker till får man istället lägga kompressorer på såret och tejpa fast denna med kirurg- eller textiltejp. Skulle detta inte räcka så får du även linda en gasbinda runt kompressorn. Vill såret inte sluta blöda eller ni misstänker att det behöver sys bör sjukvård uppsökas. 

Stora blödande sår

Om din skada blöder sprutande eller pulserande kan det innebära att en större pulsåder blivit skadad. Inträffar detta bör den skadade ligga ner och kroppsdelen som blöder hållas i högläge. Lägg tryckförband på skadan för att stoppa blödningen. Du kan rulla bomull i en kompress och sedan linda gasbinda runt detta. Försök att komma iväg till en vårdcentral eller ett sjukhus så snabbt som möjligt. Ring 112 för vägledning och hjälp. 

Brännskador

Brännskador sker ofta men då är de inte så allvarliga att sjukvård behöver uppsökas. Här nedan kan ni läsa kort om de olika graderna av brännskada. Förutom att gå efter vilken grad av brännskada man har ska man även uppsöka sjukvård om; 

  • Du har bränt dig på ett känsligt ställe som ansikte, könsorgan, händer fötter eller stora leder
  • Om det gäller små barn
  • Om brännskadan orsakats av kemikalier eller elektricitet
  • Om det inte har läkt inom 2 veckor

Första gradens brännskada

En första gradens brännskada är ytlig och orsakar en brännande sveda och röd, svullen hud. Kyl ned huden med kallt vatten eller brännskadegel. 

Andra gradens brännskada

Denna typ av brännskada är djupare och går ner i hudens underlager. Skillnaden mot första graden är att här kan även blåsor uppstå och den drabbade upplever kraftig smärta. Får den drabbade blåsor som är större än dennes hand ska sjukvård uppsökas. 

Tredje gradens brännskada

Tredje gradens brännskada är den allvarligaste och kräver oftast en hudtransplantation. Här blir den hud som är kvar vit, grå eller svart och är utan känsel. Brännskadan har påverkat alla hudens lager plus underliggande vävnader. Vid denna typ av brännskada ska alltid sjukvård uppsökas. 

Varför lära sig första hjälpen?

De allra flesta kommer att råka ut för minst en situation där de behöver ge första hjälpen under sitt liv. Det kan vara en mindre skada eller en mer allvarlig olycka. För att kunna behålla lugnet och veta vad som behöver göras är det bra att lära sig första hjälpen. Du kommer då snabbt att kunna ta rätt beslut. Första hjälpen minimerar effekterna av skadan. I vissa fall kan första hjälpen handla om liv eller död. 

Vi på HLR portalen erbjuder både första hjälpen barn och första hjälpen vuxen utbildning. Kontakta oss om du vill veta mer